place star-shape-sticker Videos arrowhead-thin-outline-to-the-left arrow-right

Högskoleprovet delar och upplägg

Högskoleprovets alla delar: Ord, Läs, ELF, MEK, XYZ, KVA, NOG & DTK.
10 år av erfarenhet
14000 elever & studenter
3000 pedagogiska lärare

När du ska skriva högskoleprovet för första gången så kanske du oroar dig för att inte vara insatt i upplägget. Det kommer du förstås att vara om du tar vår onlinekurs där vi noga går igenom de olika delarna så att du kan komma förberedd. Men även om du skulle hoppa över att gå igenom provets struktur i förväg så ska du veta att varje prov-dag börjar med en genomgång där du får veta precis hur dagen kommer att se ut. De 8 högskoleprovet delar är enligt följande:

Delarna i det kvantitativa provpasset

De kvantitativa provpassen kommer att ha uppgifter från 4 olika delar och de är:

XYZ matematik – Det här är frågor som är till för att mäta dina matematiska kunskaper. Det kan röra sig om en vanlig räkneuppgift som du ska lösa. Här är det en fördel att ha koll på vanliga formler. Det här är sådant som vi på Allakando lär ut i vår onlinekurs!

Mer om XYZ.

KVA – Kvantitativa jämförelser handlar om att komma fram till vilken av två kvantiteter som är störst. Det här är också något som kräver enklare matte.

Mer om KVA.

NOG – Här ska man genomföra kvantitativa resonemang och visa att man kan lösa logiska och matematiska frågeställningar. Det du behöver göra är att avgöra om det ges tillräckligt med information för att kunna lösa uppgiften.

Mer om NOG.

DTK – Här ska du visa att du kan läsa diagram, tabeller och kartor genom att uppskatta, beräkna och tolka den information som ges på detta vis.

Mer om DTK.

Högskoleprovet delar i det verbala passet

Det här är provpasset som kommer att ge dig uppgifter som hämtas från 4 olika högskoleprovet delar och dessa är:

ORD – Här ska man förstå ord och man väljer det svar som passar bäst med ordet som anges.

Mer om ORD.

LÄS – Här läser du en svensk text som du sedan blir testad på för att avgöra hur god din läsförståelse är.

Mer om LÄS.

MEK – Här får du meningar som saknar några ord. Du kommer att få kryssa för det alternativ som fyller ut orden som fattas på rätt sätt. Det är återigen fråga om att förstå vad man läser.

Mer om MEK.

ELF – Under det verbala testet så ska man även visa att man förstår engelska via denna del som på sätt och vis liknar den svenska läsförståelsedelen men som ges på engelska.

Mer om ELF.

Allt som allt så kommer du under prov-dagen att genomgå 5 olika testpass där varje pass är 55 minuter långt. Det är viktigt att planera tiden väl för då 55 minuter är över så är det bara att resa sig upp och lämna in det som man har hunnit med, förhoppningsvis alla frågor!

Här kan ni läsa mer om ordförståelse, våra ordtest och läsa mer om högskoleprovets alla ämnen.