place star-shape-sticker Videos arrowhead-thin-outline-to-the-left arrow-right

När får du högskoleprovet resultat?

Efter att ha skrivit klart ett högskoleprov så vill man förstås veta så snart som möjligt hur det har gått.
10 år av erfarenhet
14000 elever & studenter
3000 pedagogiska lärare

Det finns de som antecknar alla svar på ett kontrollpapper efter varje del för att jämföra mot facit så snart som det publiceras. Men det här är inget som man måste göra för svaren kommer trots allt ganska snabbt. I normala fall så ska resultat på högskoleprovet vara publicerat 4 veckor efter att det avslutades. Ibland kan det ta lite längre tid beroende på hur många som deltog under årets högskoleprov.

Vad påverkar ditt högskoleprov resultat?

Den poäng du får baseras på hur många rätt du fick på provet. Allt som allt så får du svara på 160 frågor som har delats upp i två block. Man tar en titt på varje del om 80 frågor och ser hur många rätt det blir för att komma fram till en poäng mellan 0.0 och 2.0. Sedan slås delarna ihop så att man får en slutlig poäng för hela provet. Här är det förstås så att man vill komma så nära 2.0 som bara möjligt och då ska man komma så nära alla rätt som möjligt.

Om man landar en poäng från nästa nivå så kan man förstås bli irriterad, detta särskilt om man missar poängen som krävs för önskad utbildning med en eller två poäng. Men här är det viktigt att komma ihåg att man kan ta provet igen och då lyckas ännu bättre. Bara man förbereder detta på rätt sätt och övar intensivt på de frågor som man fick fel på.

Hur ska du tolka ditt resultat?

En del ser resultat högskoleprovet ger som ett prov på hur smart man är. Visst kan det vara så att väldigt smarta personer lättare får hög poäng, men faktum är att man inte måste vara ett geni för att få hög poäng. Om du inte fick önskad poäng så ska du tolka det som att du inte förberedde dig på rätt sätt.

Ta vår onlinekurs och se till att höja nästa gång. Du kan absolut lyckas med detta då kursen kommer att ge dig övningarna som du behöver för att svara rätt på frågorna som du nu fick fel på. Vi ger också tipset att inte diskutera högskoleprovets resultat alltför mycket med andra skolkamrater och folk som egentligen inte är så insatta i hur provet fungerar.

Du har mycket mer att vinna på att fokusera på hur du ska ta revansch och öka din poäng nästa gång. Hos oss så finner du experterna som vet hur man gör och en onlinekurs som är interaktiv så att du får skräddarsydd hjälp inför nästa provtillfälle. Med ditt nuvarande resultat så kan du lätt sätta upp ett mål för höjning och sedan så är det bara att ge allt för att nå det!